Skip to content

Odpis Pełny

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) występuje w dwóch wariantach:

  • Aktualnym
  • Pełnym

Odpis pełny KRS- zawiera treść wszystkich wpisów pod konkretnym numerem KRS, od chwili zgłoszenia podmiotu do rejestru, z wyjątkiem wpisów, które nie podlegają ujawnieniu.

Oznacza to, że odpis  pełny KRS zawiera takie same informacje jak odpis aktualny, ponadto zawiera informacje na temat wszelkich zmian jakie następowały w spółce od momentu jej rejestracji np. zmiany siedziby, zmiany osób wchodzących w skład zarządu, zmiany kapitału zakładowego, czyli zmiany, które należy zgłaszać do KRS.

Odpisy pełne KRS używane są znacznie rzadziej w celu zbadania historycznego stanu prawnego podmiotu, niż odpisy aktualne.